Våre partier Høsten 2018

Oppstart høstpartier:UKE 36

Har dere barn som ønsker å starte på turning - Ta kontakt på facebook, på mailadresse turn.lif@gmail.com eller bare møt opp på partiene og fyll ut registreringsskjema. Det er viktig at alle som er med og turner fyller ut disse skjemaene, slik at vi får riktig kontaktinfo på alle sammen. 

Oversikt over partiene:

Foreldre og Barn 2-4 år.  (Født 2015-2016.)

Foreldrene er med inn. 

Mandag kl.17.00 - 17.45 eller

Onsdag kl. 17.00 - 17.45

Husk å gi beskjed om hvilken dag du skal være med på. 

Sted: Langesund barneskole.

Starter Mandag 3 september.


Foreldre og Barn 4-6 år.  (Født 2013-2014.)

Foreldrene sitter utenfor. 

Onsdag kl. 17.45-18.30

Sted: Langesund barneskole.

Starter Onsdag 5 september.


1 - 3 Klasse.

Torsdag kl. 17.00 - 18.00

Sted: Skjærgårdshallen.

Starter Torsdag 6 september.


4 - 7 Klasse.

Torsdag kl. 18.00 - 19.30

Sted: Skjærgårdshallen.

Starter Torsdag 6 september.