Endring i politiattestordningen

Postet av Langesund Idrettsforening den 23. Mai 2018

I følge info på Norges idrettsforbunds hjemmeside 20.4.2018 så oppfordres idrettslagene om å avvente ny søknad om politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget.

Se mer og utfyllende info her.Årsmøte i Tennisgruppen

Postet av Langesund Idrettsforening den 2. Mar 2018

Årsmøte i tennisgruppen ble avholdt 28/2-2018

 

Klubben hadde årsmøte onsdag 28/2, og i mangel av nok aktuelle kandidater til nytt styre ble det besluttet at styret midlertidig avvikles og at styret i LIF er besluttende instans. Det blir opprettet et arbeidsutvalg som skal ivareta de løpende aktivitetene i klubben;

Baner og utstyr – Morten Sandsmark (hovedstyret)

Økonomi og medlemsregister – Eirik Eliassen (tidligere kasserer)

Kommunikasjon, aktiviteter og sponsorer – Benedicte Børge-Ask (tidligere varamedlem) og Kjetil Larsen (hovedstyret)

 

Kommunikasjon med arbeidsutvalget kan skje gjennom e-post til post@langesundtennisklubb.com (som før) eller via Facebook siden «LIF Tennis».

 

Årsmøtet vedtok å beholde satsene for kontingent uendret fra 2017 – mer informasjon om medlemsskap finner du her http://tennis.langesundif.no/p...