Årsmøte LIF Hovedforeningen torsdag 10.mars 2022

Postet av Langesund Idrettsforening den 15. Feb 2022

Årsmøteinnkaling


Tid: Torsdag 10.mars 2022, kl. 20.00 

Avholdes på LIF klubbhus, H.P Jacobsens gt.22 Langesund 

Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen

5. Årsberetning for 2021

6. Reviderte regnskaper 2021

7. Fastsette kontingenter for 2022

8. Budsjetter 2022

9. Innkomne forslag

10. Vedtektsendringer

11. Valg

12. Utmerkelser: tildeling av årets Garås statuett


Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Se link.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Trykk her for å sende melding til sekretær.


 Velkommen til årsmøte!