Fortsatt ledige helger/ukedager for utleie av klubbhus

Postet av Langesund Idrettsforening den 28. Aug 2016

Det er fortsatt ledige helger/ukedager for utleie av klubbhuset.

Se utleiekalenderen for å finne ut når det er ledig; trykk her.
Årsmøte for turngruppen i LIF

Postet av Langesund Idrettsforening den 18. Feb 2016

Tid: Mandag 29 februar, kl 1900.

Sted: LIF Klubbhus

Agenda for årsmøtet;

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av dirigent, møtereferent og 2 personer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsmelding

4. Regnskap

5. Budsjett 2016

6. Aktivitetsplan

7. Innkomne forslag

8. Valg av styre


For styret

v/Leder Espen Andersen

e-post for forslag: turn.lif@gmail.com
Årsmøte for tennisgruppen i LIF

Postet av Langesund Idrettsforening den 17. Feb 2016

Tid: 7. mars, kl 19-20.

Sted: LIF Klubbhus

Agenda for årsmøtet;

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

4. Årsberetning for 2015

5. Regnskap for 2015

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsettelse av kontingent for 2016

8. Budsjett 2016

9. Valg

Styret oppfordrer alle medlemmer til å møte opp. Årsmøte er klubbens øverste styringsorgan og gir deg en god mulighet til å være med på å styre klubben i riktig retning i årene fremover. Forslag til saker under punkt 6 ønsker vi å få tilsendt pr mail innen fredag 20. februar.

Vi ønsker velkommen til møtet.


Med vennlig hilsen

Styret i LTK
Årsmøte LIF Hovedforeningen

Postet av Langesund Idrettsforening den 10. Feb 2016

Årsmøteinnkaling

Tid: Torsdag 10.3.2016, kl. 19.00

Sted: Klubbhuset


Saksliste

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

4. Valg av dirigent og referent, samt 2 medlemmer til underskrift av protokollen

5. Årsberetning

6. Reviderte regnskaper 2015

7. Budsjetter 2016

8. Fastsette kontingenter for 2016

9. Innkomne forslag

10. Vedtektsendringer

11. Valg

12. Utmerkelser: Forslag til årets Garås statuett


Forslag sendes leder innen 2 uker før møtet. Trykk her for å sende inn forslag.